Gedragscode en Huishoudelijk regelement

Gedragscode

ZET JE IN VOOR JE STUDIES. MAAK EEN GOEDE PLANNING ZODAT JE OOK TIJDENS EXAMENS KAN BLIJVEN VOETBALLEN.

VERZORG JE LICHAMELIJKE CONDITIE. WERK OOK THUIS AAN JE FYSIEK. OP DE TRAINING CONCENTREREN WE ONS OP JE VOETBALTECHNIEK.

GA REGELMATIG OP CONTROLEBEZOEK NAAR DE DOKTER EN/OF TANDARTS. EEN ONDERZOEK VOOR DE AANVANG VAN DE COMPETITIE IS ZEKER GEEN OVERBODIGE LUXE.

WEES OP TIJD OP TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VOLGENS AFSPRAAK MET JE TRAINER. VEEL TE VROEG KOMEN IS OOK NIET NODIG.

VERTOON MAXIMALE INZET, NIET ALLEEN VOOR WEDSTRIJDEN, ZEKER OOK OP DE TRAININGEN.

HEB STEEDS JE IDENTITEITSKAART MEE NAAR DE WEDSTRIJDEN. ZONDER IDENTITEITSKAART KAN JE NIET OPGESTELD WORDEN.

VOOR EN NA WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN HEBBEN WE RESPECT VOOR KLEEDKAMERS EN KANTINE, ZOWEL BIJ THUIS- ALS BIJ UITWEDSTRIJDEN.

DRAAG ZORG VOOR HET TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIAAL EN VOOR JE KLEDIJ. OEFENBALLEN MOET JE REINIGEN, EVENALS JE SCHOENEN. ALLE MATERIAAL ZET JE TERUG OP ZIJN PLAATS.

WEES BELEEFD EN RESPECTEER IEDEREEN DIE ZICH INZET OM JOUW HOBBY TE HELPEN REALISEREN. DE  MEESTE MEDEWERKERS DOEN DIT BELANGELOOS EN GRATIS.

PESTEN WORDT NIET GETOLEREERD. DURF HET  TE MELDEN MOCHT JE HIERMEE TE MAKEN KRIJGEN OF MOCHT JE HET ZIEN GEBEUREN.

WAARDEER DE TEGENSPELER. WEES STEEDS BELEEFD EN RESPECTEER DE BESLISSINGEN VAN DE SCHEIDSRECHTER, OOK AL HEB JE EEN ANDERE MENING.

NA TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN GA JE ONDER DE DOUCHE. DIT BEHOORT TOT DE PERSOONLIJKE HYGIENE.

 

Huishoudelijk Reglement

Om te slagen in ons streven een kwalitatieve voetbalopleiding aan te bieden, is het noodzakelijk praktische afspraken te maken

 1. omtrent houding in het algemeen, en discipline, en fair play in het bijzonder;
 2. omtrent orde en netheid;
 3. omtrent hygiëne en gezondheid;
 4. omtrent communicatie tussen speler(tje)s en hun trainers;
 5. omtrent het naleven van gemaakte afspraken;
 6. omtrent zorg voor materiaal, kledij, en infrastructuur;

Dit Huishoudelijk Reglement richt zich tot de speler(tje)s en hun ouders. Het is terug te vinden op onze website en in de info-brochure voor nieuwe leden. Het is ook een onderdeel van de spelersevaluaties. We verwijzen hier graag ook naar de Gedragscode voor Speler(tje)s en naar de Charter voor Ouders.

 1. de voertaal in onze Club is het Nederlands;
 2. het toepassen van de Kernwaarden van de Club (beleefdheid, respect, verdraagzaamheid,…) is prioritair op het voetbal zelf;
 3. speler(tje)s groeten bij aankomst hun trainers, afgevaardigden, jeugdcoördinatoren, bestuursleden, en vrijwilligers;
 4. men is steeds op tijd aanwezig op trainingen, wedstrijden, en andere afspraken; indien men niet (tijdig) aanwezig kan zijn verwittigt men de trainer, en doet dit op tijd, conform gemaakte afspraken met de trainer;
 5. na trainingen en wedstrijden blijft men niet rondhangen in de kleedkamers; uiterlijk na 30 minuten wordt de kleedkamer verlaten;
 6. alle afval wordt steeds in de voorziene vuilbakken achtergelaten, zowel in kleedkamers, kantine, als op en rond de terreinen;
 7. lege (glazen) flesjes worden steeds teruggebracht naar de kantine;
 8. tafels in de kantine worden steeds netjes achtergelaten, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden; dit betekent dat stoelen onder tafel geschoven worden en dat de tafels afgeruimd worden;
 9. voetbalschoenen worden uitgedaan vooraleer het kleedkamer-gebouw te betreden en worden afgespoeld in de voorziene waterbak; ook bij uitwedstrijden respecteert men de voorschriften hieromtrent; voetbalschoenen zijn bij aanvang van trainingen en wedstrijden steeds netjes en in goede staat;
 10. kantines worden niet met voetbalschoenen betreden;
 11. na trainingen en wedstrijden helpen de speler(tje)s bij het wegbergen van het gebruikte materiaal op de daarvoor voorziene plaatsen;
 12. na wedstrijden wordt de wedstrijdkledij zorgvuldig opgeborgen in de wasmand;
 13. materiaal en ballen worden afgewassen indien nodig;
 14. na elk training en wedstrijd wordt er gedoucht; het gebruik van badslippers wordt stellig aangeraden;
 15. uurwerken en bandjes allerhande worden afgedaan tijdens alle trainingen en wedstrijden;
 16. in kleedkamers en kantine, evenals op en rond de terreinen, geldt een rook- en alcoholverbod voor alle leeftijden tem U17; dit geldt vanzelfsprekend ook bij uitwedstrijden;
 17. in geval van blessure meldt men dit onmiddellijk aan de trainer en/of afgevaardigde; indien nodig worden de betreffende documenten ingevuld; details omtrent blessure-preventie en – behandeling zijn te vinden op de website van de Club;
 18. de Club moedigt een gezonde ‘lifestyle’ aan die past bij de opleiding van een voetballer(tje); dergelijke lifestyle impliceert o.a dat men voldoende rust voorziet, en dat men voldoende groenten en fruit eet; een regelmatige dokters- en tandartsencontrole maakt daar eveneens deel van uit;
 19. bij wedstrijden is het voor spelers vanaf 12 jaar verplicht zijn/haar identiteitskaart te kunnen voorleggen; indien men dit niet bijheeft, kan men niet opgesteld worden;
 20. bij uitwedstrijden is men steeds alert voor het Huishoudelijk Reglement van de gast-ploeg en respecteert men dit Reglement;
 21. inbreuk tegen dit Huishoudelijk Reglement zal impact hebben op wedstrijdselecties;