Charter Speelgelegenheid

In lijn met de Visie omtrent Jeugdopleiding bij onze Club, stellen wij als streefdoel voorop dat elke speler die meegaat naar de wedstrijd ook minstens de helft van de wedstrijdduur meespeelt;


In geval van inbreuken tegen de Gedragscode (te laat komen, kledij niet in orde, onsportief gedrag, gebrek aan respect, geen inzet, vermoeid, …) staat het de trainer vrij van bovenstaand streefdoel af te wijken;

Specifieke ontwikkelingen tijdens een wedstrijd kunnen er toe leiden dat de trainer van bovenstaand streefdoel afwijkt;

Een speler die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen bij aanvang van de wedstrijd, kan niet worden opgesteld;

Het kan zich voordoen dat binnen bepaalde leeftijdscategorieën afspraken gemaakt worden omtrent beurtrollen; het invullen daarvan is de verantwoordelijkheid van de trainer;

Het kan zich voordoen dat met bepaalde speler(tje)s specifieke afspraken gemaakt worden omtrent het in aanmerking komen voor (competitie)wedstrijden;