Ouders, familie, en vrienden zijn steeds van harte welkom. Net zoals we een gedragscode hebben voor de speler(tje)s, willen we ook hier graag enkele afspraken maken, in lijn met onze visie omtrent Jeugdopleiding.

 

Rol van de ouders

Ouders, familie, en vrienden zijn steeds van harte welkom. Net zoals we een gedragscode hebben voor de speler(tje)s, willen we ook hier graag enkele afspraken maken, in lijn met onze visie omtrent Jeugdopleiding.

  1. Ouders tonen steeds een positieve belangstelling voor hun kind, zonder overdreven aandacht voor de individuele prestaties als dusdanig; vooral bij tegenslagen en teleurstellingen is steun vanwege de ouders heel erg welkom;
  2. Ouders geven het goede voorbeeld als het gaat over respect naar medespeler(tje)s, naar ouders daarvan, naar tegenspeler(tje)s en hun supporters, naar scheidsrechters, naar medewerkers en bestuursleden van de club, en natuurlijk naar de trainers;
  3. Ouders onthouden zich van inmenging in ploegopstellingen, in speelwijze, of in andere voetbaltechnische aangelegenheden; het coachen wordt aan de trainer overgelaten;
  4. In geval van suggesties, bemerkingen, klachten, en/of vragen, richten ouders zich in eerste instantie tot de trainer en/of afgevaardigde, daarna tot de jeugdcoördinator, en daarna tot het jeugdbestuur;
  5. Ouders helpen ons in het toepassen van het Huishoudelijk Reglement en de ‘Gedragscode voor de Speler(tje)s’;
  6. Ouders steunen de aanpak waarbij winnen ondergeschikt is aan het spelplezier, het respect, en de sportiviteit;

Sociale media