Ouderraad

De Ouderraad zorgt voor een goede communicatie tussen Ouders en Bestuur. Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie en een groter engagement tussen alle partijen. De Ouderraad wordt voorgezeten door een Voorzitter die geen deel uitmaakt van het Bestuur  van de Club. De Ouderraad vergadert minstens 2x per seizoen.

Samenstelling van de Ouderraad

  • De Voorzitter van de Club;
  • Voorzitter Ouderraad;
  • Eén vertegenwoordiger van elke ploeg (U6 t.e.m. U21);
  • Een Secretaris; deze wordt aangeduid onder de leden van de Ouderraad;

Taken van de Ouderraad

  • Advies uitbrengen naar Hoofd- en Jeugdbestuur in algemene zin;
  • Verlengstuk zijn van Bestuur, Trainers, en Afgevaardigden;
  • Behartigen van belangen van spelers en ouders;
  • Klachten neerleggen bij de Ombudsman en/of bij Hoofd- en Jeugdbestuur;
  • Ouders stimuleren actief betrokken te zijn bij de Club;

Sociale media