In lijn met de Visie omtrent Jeugdopleiding bij onze Club, stellen wij als streefdoel voorop dat elke speler die meegaat naar de wedstrijd ook minstens de helft van de wedstrijdduur meespeelt;

 

Speelgelegenheid

Elke aangesloten jeugdspeler heeft het recht wedstrijden te spelen en dit te doen op zijn/haar niveau. Wedstrijdselecties hangen o.a. af van de beschikbaarheid van spelers en van aanwezigheid en attitude op de trainingen. Het is de doelstelling van Cercle Melle elke speler voor minstens 75% van de wedstrijden te selecteren. Dit is de verantwoordelijkheid van de trainers en wordt 2x per seizoen geëvalueerd door de Jeugdcoördinatoren.

Elke speler die voor een wedstrijd geselecteerd wordt, krijgt in de regel minstens 50% van de speelminuten. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de trainer en wordt geëvalueerd door de Jeugdcoördinatoren.

In geval van inbreuken tegen de Gedragscode (te laat komen, onsportief gedrag, geen identiteitskaart, …) staat het de trainers vrij van bovengenoemde doelstellingen af te wijken.

Het kan zich voordoen dat binnen bepaalde leeftijdscategorieën afspraken gemaakt worden omtrent beurtrollen. Zo ook is het mogelijk dat met bepaalde speler(tje)s specifieke afspraken gemaakt worden omtrent het in aanmerking komen voor (competitie)wedstrijden.

 

Sociale media